שי דוידס

Image

"שיר החושף עצמו בשבעה מתוך עשרה, הוא שיר טוב, אך שיר החושף עצמו בחמישה מתוך עשרה, לא יישכח לעולם." (באשו)

בין ערביים. בקשה לתשובה

אותו מקום, אותה שעה

עולים מעלה