בסוף כל הוודאות המושלמת

את מוצאת פרצה קטנה

ומזכירה

שלא כל הסובב עולם

ולא כל המרגיש- אדם.