פסוק בתורה המתחיל באות הראשונה של שמך ומסתיים באות האחרונה של שמך

שמך:

עולים מעלה