כך, על הדשא

המתפרס לו באטיות תחת בית שחיי

אני מוצא את הקשרים הנכונים

בין "אדם" לבין "חיים".