עת הפסיקה תרופה, באה רפואה
בעוד אני מניח בסבלנות רגל על רגל
מחייך לעיניים בורקות (נושא שחוזר)
ומנסה לגשר על פערים פעירות בערות
בכל הנוגע אלייך.

זוהי שעת כתיבה רכה. אסור לי לחדול.