אני מגלה אותך לאט לאט
בין כפלי רגישותך
אני חושף טפח, שחושפת את לפניי.

אצלי- המקומות הרגישים
ניכרים בדמעות שבעינייך

בין תחושה לדאגה
שולח נשיקה
מלטפת בנשיפה

ונושם.