מילתה האחרונה ייצגה את כאבה. וכשהלכה לחפש מזור נתקלה בארשת פנים עלומה. "מי אתה כובש אכזר"? ולא עונה. "לאן תלך עכשיו"? ולא מיצמץ כי לא ראתה, הילדה מי הוא זה מאחורי המסיכה.