קצה הדורבן. מתפורר
חלָקות חלָקות
משתייף, חתיכות חתיכות

צעד אחר צעד אחר עקב
בצד אגודל- נעלמת.

יותר לא אראך.
מיטה יתומה.