בהבנת הקשרים נפתר לו הכעס.

 אתה נמשך לכאן ולשם

מחפש פיתרון בחריץ של גבינה.

למה אין עננים? כי הרוח נושבת.

השקט בא מבפנים

השקט יוצא אל החוץ

וכל הנחלים באים מהים.