רגע לפני.

רגע תוך כדי.

רגע! אתה נתפס בידי

שמיים, נחתך לשתיים, מובל. מורד. מושקה במים
שותק.
שותק.

ברגע אחרי אני מבין, לא יהיה עוד.