מחוברים 2

אין טעם לריב ויכוח אינטרנטי, אין טעם לַמכות. מילים לא יכפרו. מילים מילים מילים. רק מילים היו כאן. לאן נעלמה בשבוע האחרון? לאן נחבאה? הרי רק מקודם הייתה פה?! כעת, לאחר החורבן, לאחר שדרכה ודרכה על שאריות אמונתי, קשָה להרפות. אין סוף לדברים. ההתמודדות הבלתי נמנעת עם עצמךְ

 

מחוברים 1+1