קבלו את הדבר האחרון בעולמי המצומצם

גרב סרוחה. ולא הגרב היא שסרוחה

אלא טיפה סרוחה שדבקה בה.

ואם לא הייתה זו טיפה סרוחה

ודאי הייתה זו טיפה מרה המכתימה פריט לבוש אחר

ומה לעשות ואין מכבסה בשעה כזו מאוחרת

והכביסה, קטנה מלהכיל וחומרי הניקוי

חלשים מלהסיר.

לא. שלא יעלה בדעתכם לרחם או להבין

כי אין כאן ההבנה מרמזת על כלום

ומפאת קוצר הזמן לא אוכל לפרט.

זו רק התנצלות על מעשה שלא יעשה

מטיפה קטנה שנפלה בטעות

וכשתסתובב במעגל ההלבנה

תתפלל על נפשי הטלואה.