בטרם עלתה

הוא הביט משתאה.

"הזו יחידתי"?

חידה.

מה ארוך ללא זנב

ונקודה יש אחריו?

תשובה, ללא עכשיו.