לפניך ריבון עולם אעמוד ואייחל כעני בפתח, תחינתי אפלל: בני, חיי ומזוני - הנני שואל - רב שפע ברכה, וצער לבטל. יד מושטת, סופה לקבל מידך הפתוחה, הגדושה והרחבה - עד ביאת גואל!