מי זו הנלחצת אליי
מי זו מתנחמת
האחת במחשבה עולה
ויורדת
עולה

ואוהבת.