אתה צובע שיערך
להסתרת השנים
שלא יחזרו. יפות
היו. טיול סביב
אגם, בשר צלוי,
ציפור שיר. זכרון
הגוף אבק לבן