אתה מותח את הגבול ועובר
משיג גבול חדש ושובר.
קוים קוים נפרשים ונחצים ולבסוף
אתה מבין שאתה איש של נקודות.