דווקא אז

כשהייתְ כולךְ שלי

דווקא אז

הגשת שפתייך לשפתיי ונָשקת.

 

דווקא אז

כשיכולתי לעשות בךְ הכל

דווקא אז

חייכת חיוכך המתוק

וחיבקת.

 

למה כששאלתי לשמךְ

כבר היה מאוחר מידי?