זה לא בא כל כך בקלות, בדרך כלל,

אך כשאני רואה את מתארי גופך

שרועים כך על הספה בחדרי

איני יכול שלא לכתוב על כך

שורות על שורות

של מילים.