בעוד יומיים אני עוזב שלום
בית- חדש
עתיד קרוב

שקט- יתחלף ברעשייך שלך
ואני
הוויה מוצפת אור