זוכרת שהייתה לי שורה?

"מבטיה שלוחים אל החלון".

שם, ליד ההגה, הרגשתי מידת ביטחון

ולא הייתה שם גדר.