או איך שתקראי לה
גם כך זה חסר חשיבות
כשאנחנו פוסעים ידב ידב מעלה השביל.

כי האילוצים כבר לא משנים אותך
שום דבר כפי שהיה
ומשפט יחיד הופך לסירבול.

שרציתי להסביר לך
זה שכל יו-מחדש
מוליד א תה געגעוע הבא.

ואם יצמידוני לקיר באיום של הנח לנול הבין-
אחפש במאגרי המידע (כדי למשוך זמן)
ולאחר מכן אגמ גם
"או-הב".