אין ערך לָמספרים כשאני מחייג אלייך. המתח שבצִפייה צליל חיוג ועוד אחד ושלישי... קול מדבר. זו את מודיעה לי שאצטרך להמשיך ולחשוב על משפטי פתיחה.