ולא אחדל! (מהשיר הקודם) לנקז, לנקות
רעילות הצטברה- בי- נוצרה הרגשה של
עצבות.
ואת החסר נמלא בישועה שבאה כרפואה
הרף! הרף! עיין במסורה כך תדע
בריאות או מחלה
אני ואתה- בשבילך.
 
(ובאשר אלייך- כך גדלה האהבה)