הנה, נקרא לזה פרכיה. באמצע הלילה
זעקה.
את זה ואת זה ואת זה
וכמו נסיכה
היישר למיטה.

וחייכתי
כי קודם, כשלא המתנתי
זעפה
ועכשיו,     באה על סיפוקה.