אלוהים אוהב שירה?

אלוהים אוהב שירה.

איך שרתי שם
בחלל הגדול
אלפי כורעים ומשתחווים ואני
גרוניכר
וזה שבוכה לידי.

אלוהים אוהב צרחה?

אלוהים אוהב

איך כמעט שצווחתי
על חטא ועל כך שהחטאתי
גם השנה
לחטֵא ולנקות
לסלק ולהרפות
וכמעט. רק בִּמעט.

התרחקתי
ואחר כך קרָבתי
בִּמאולץ או כיוונתי
שפה על שפה
נישקתי
מן הפְּנים אל הפנים
קידשתי
הקרבתי
יצאתי
כתבתי

אלוהים, אוהב שירה.