עניים זורקים יהבם לאינסוף
רוטנים על כך ש  ס
ו
ג
ה  בשושנים כבר לא יהיה.

זמן
וכסף
ניגודים שלא ישלימו
הנחמה, מהעליון לתחתון.


(כנקמה אישית קטנה)