אדם מפליג
אל עבר האופק
בים חלומותיו  ותקוותיו
והאופק מתרחק והולך.
כי תמיד נשאר עוד אופק
לשאוף ולייחל אליו.
אך יום אחד הוא מגלה
שהאופק חדל להתרחק
וספינתו ממהרת
לגעת בשוליים,
    שמעבר להם
חשכת עבים אפלה
ועוד מעט
הוא יישאב אליה
בלי משים וכהרף עין
ויימוג לעבר האינסוף
שם אין ים ואין אופק.
וכל מה שנותר לו לעשות,
להסב פניו לאחור
ולהביט במים
שחלפה בהם ספינתו
להינות מהמראות שסביבו
ולחדול לחפש את האופק.