את. לוקחת שניים קדימה ואחד אחורנית
מאחור במכונית
בקילוף הקליפה.
וכשמגיע לבשר, חריץ קטן בציפורן
להספיק הרחה
עוד לפני הדחיפה. לאחור. והחור
בּשלֵם. לא יקר לשלם
סוף עונה. עונתה. נגמרה.