ערב. כשנחתתי לא נתת מנוחה
על קוצה של ספה. דיברנו
אהבה.
את קוראת אותי כמתוך ספר ואני
מקריא לך שירה.
את שואלת לפשר מעשיי? זכרונותיי
אבדו. עברי נעזב. עזבונו נמצא
אי שם. תחת השמיכה הצפופה.

את אוהבת אותי. אני יודע. את
יודעת.