קצת אחרת/ שיר

אתה מחלק אותן
אחת. לזו
אחת. אחרת וזו שעוד חוזרת
...מתנגנת מנגינה שוזרת
סיפור בתוך עבר ההיא
שלא עוזבת.

אתה מחלק אותן, רגשות
נשימות חלוקות, נשמות
בחיבוק גדול וחזק
חונק, נחנק, משתנק
צועק

רגש אחד, רגש שנית
רגש לה. רגש להיא
רגש גם לך

אבל קצת אחרת.