שגיא כהן

אני שגיא, אני חושב שאני כותב על; אבל אולי, יום אחד יבוא ואני אכתוב את.

בגידה

את תסתכלי מרחוק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה