שגיא כהן

אני שגיא, אני חושב שאני כותב על; אבל אולי, יום אחד יבוא ואני אכתוב את.

את תסתכלי מרחוק

לבשבור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה