את מדברת מתוך הדיבורית החדשה שקנית אני נשמע מקו טע מתמיד.