השילוב בין רוח וטיט
לבנה ועוד אחת.
בונה את הפירמידות הגדולות
...משועבדת למחשבות וכך
בשעות נוקפות
ימים שעוברים
עבדים היינו, ויש שנשארים