עוד לא התגברת וכבר מחזרת

משלשלת לשונך מְחָזַרְזֶרת מילים יפות

הנופלות על אוזניים ערלות

כי הוא כבר החליט-

שירו הבא יהיה עלייך.