טפיחה תפיחה
ונפיחה
גיהוק פליטה
ולמיטה.

 

עכשיו על קצות האצבעות
בלחישות

כיבוי אורות.