אוהבים במילים ומתחברים לשנים שחלפו עד כרגע. ויחד איתם בכל הזרמים מוסווים ומתגלים נושמים ומקלידים, ואנשים רבים מאחורינו ואנו חדשים. משליכים גם אנו לאוצר המילים.