באיור חידת השבוע

נראיתי אובד בין עצים

רגליי וראשי הפוכים

ענפים, ציפורים, שיירי רכבים ושאר "אים"

 

באיור השבוע, הסתתרתי.

לא צביעת שטחים

קוביות ומספרים

או סוגי משחק אחרים.

 

ואת

בציפורן ארוכה וחדה

משוטטת, מתרפרפת עם הקוים המתפתלים

מחפשת   מחפשת   מוצאת

ועוברת לאתגר הבא.