זוהי הודעה מוקלטת: ואהבתי. באמת שאהבתי. וכשהפרתָ אמונים קיבלתי. פעם שנייה בכי- מעולם לא ידעתָ לא תדע אהבה- מהי אהבה תזכור את הימים הצהובים את הימים הכחולים שזורי לוויתן את הבִיצה אליה נכנסנו ספר אגדות למבוגרים. וניצחת על שרביט קוסמים נשענת לא אוכל יותר לשאת לתת לשכוח. זוהי הודעה מוקלטת. עכשיו אתה יודע.