ביישור עמוד השדרה
נופלת תובנה
אני. זה. אני זה.אני.

רק כך- מתחיל להבין
מי זו את.