בנפול עיניי

ראיתי את קוי הרצפה

מתאגדים לכדי מארג מורכב

של מראות השתקפות

ולא ידעתי

אם ממני או מכח השוטפת.