ואחר יצירת המאתיים

נפרצה פרצה בתובנה

שלא כל היוצר- אדם

כי כשאני קורא שוב ושוב את שיריך

נחה עליי מעט משכינתך

ופס של אור דקיק יוצא בין שורותיך

ומאיר במעט

על העולם הזה.