תמיד כשאני חוזר ממך
אני מלא השראה.

הרפואה ההיא, כמו שירה
מעלה בי שורות של חן.

וגם אם כאב במהלך הדקירה
מעצם הפגישה
עם כוחות הבריאה
יצירה, הקלה, שיפור, החלמה.