"מעולם לא תשכחי את
עד הקצה"

גם אם תנסה, לא יעזור
איך נתנה לליבתה לחדור
לעבור/ לקצה השני
מן החושך לאור

לעולם לא תשכח/ את קיצוני
תזכור.