תנו להן כותרת. על פי-הן, יישק דבר.
זו, המילה המכריעה
התעלמות או כניסה
ביציאה- אני כבר אחליט. אם היה שווה.