אב נורמל הוא שארים על הכתפיים
ועוד במשקלך שלך
ומה עם המשקפיים?
אז נכון שהמון רוגש
והכל רועש
אבל אב נורמל הוא
שארימך על הכתפיים.


(ומה בסוף כולכם יודעים
על הכתפיים בהקפה
גם את זה כך מוכרים)