כשהכלב שלי ושלָך מזדווגים

אנחנו אחד על השניה מסתכלים

חושבים-

האם אחר כך תורנו.