ורגל חבקה רגל

יד טפרה גב

וראש, עמוס שיער  לא שיער
עליו
פה, יבש  רטוב  מתערבב.

 

לא תהיה ההנצחה

מתערבת בדעת

ואין מקום לתשוקה

אלא

עץ כְּפרי, עדנים מקדם

ואין מילים למקום.