כשאתה יונק
את לשדי אימך
לסת נשלחת קדימה, נלפתת
הילה מעטרת פטמה
מפתח מסובב מנעול ושניכם-
שקטים.

אני חורק וחורק
משרך ומשתרך
איך כל היופי הזה
לא נותן לי לישון.

בהתנתק מעגלים
החלפת חיתולים
שירי ילדים וההורים
שוב רבים.