חותמת כבידה מעניקה את החירות
"משוגע מדופלם", בתעודת הזהות
אין צורך-
בתקווה
בחלום
"משוגע" "משוגע", משפחה ולאום.

שלום לכאב
שלום לאהבה
שלום לטיפשות
שלום לחכמה

דלת הסתרים נפתחת
אין דבר לקחת
קדימה לפשטות
הכניסה להתפקחות

אלו מילותיו האחרונות
של אדם שפוי
רווי מלחמות
שברי חלומות

מילים אחרונות.
מילים.